در روند کلی سایت در دو قسمت به شرح زیر از شما دریافت خواهد شد:

الف) برای ثبت خرید و ایجاد حساب کاربری:
در این مورد اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی،آدرس،شماره تماس،کد ملی،کد پستی از شما درخواست می شود و در سایت ثبت می گردد و تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که محیط سایت را امن قرار داده و از اطلاعات شما حراست به عمل بیاید،در این مورد نکات زیر اهمیت دارد که به آن اشاره می نماییم:
1-سیستم های کامپیوتری خود را به نرم افزارهای امنیتی مجهر کنید تا مورد نفوذ قرار نگرفته و اطلاعات شما مورد هجوم قرار نگیرد.(سایت بهینه خرید در این مورد مسئولیتی را عهده دار نمی باشد)
2-در حفظ و نگهداری رمز عبور نهاین تلاش خویش را به کار بگیرید.(سایت بهینه خرید در این مورد مسئولیتی را عهده دار نمی باشد)

ب) پرداخت آنلاین درگاه های بانکی:
در این مورد اطلاعاتی چون شماره کارت،رمز دوم،CVV2،تاریخ انقضا کارت،توسط بانک از شما دریافت می شود که به هیچ عنوان به علت محرمانه بودن این اطلاعات در سایت ثبت نخواهد شد و سایت بهینه خرید در زمان نهایی کردن خرید و پرداخت مبلغ فاکتور شما را به درگاه بانک مربوطه ارجاع می دهد که این امر در محیطی امن صورت خواهد گرفت.
شما می توانید قوانین مربوط به هر بانک را در سایت رسمی بانک مربوطه ملاحظه بفرمایید.