مطابقت کامل کالا با توضیحات،تصاویر،عملکرد و کیفیت ارائه شده در فروشگاه اینترنتی بهینه خرید را اصالت کالا می نامیم و اگر در آن مغایرتی دیده شد آن کالا اصالت ندارد و شما ظرف مدت 10 روز از دریافت کالا می توانید آن را با توجه به شرایط زیر برای فروشگاه بهینه خرید مرجوع نمایید:

الف) قبل از ارسال کالا و یا هر گونه اقدامی با شماره تماس 08337295572 ارتباط برقرار نمایید و ایراد و مغایرت را توضیح دهید که اگر مشکل قابل حل بود راهنمایی های لازم به شما ارائه داده شود.

ب) اگر مشکل قابل حل نبود و با تایید اولیه کارشناس می توانید کالا را مرجوع نمایید.

ج) حتما زمان و نحوه ی ارسال کالا برای فروشگاه بهینه خرید را با ما هماهنگ کنید و هر گونه ایجاد مشکل در صورت عدم هماهنگی به عهده خریدار می باشد.

د) اگر پس از دریافت کالا توسط ما و تایید کارشناسان ما مبنی بر صحت اظهارات خریدار پس از رسیدگی و رفع ایراد،کالا مجددا ارسال خواهد شد که هزینه ی رفت و برگشت به عهده ی فروشگاه اینترنتی بهینه خرید می باشد و با هماهنگی لازم این مبلغ به خریدار گرامی تسلیم خواهد شد.

ه)  اگر پس ار دریافت کالا توسط ما و عدم تایید کارشناسان بر اساس اظهارات خریدار کالا بدون هیچ گونه تغییری مجددا برای خریدار ارسال خواهد شد که هزینه ی رفت و برگشت به عهده ی خریدار می باشد ( لازم به ذکر است پس از دریافت مبلغ برگشت کالا،مراحل ارسال مجدد انجام خواهد پذیرفت)