تحلیلگران از مشخصات و قیمت آیفون های ۲۰۱۸ می گویند

تحلیلگران از مشخصات و قیمت آیفون های ۲۰۱۸ می گویند

<p><span style="font-size:14pt;">اپل با ارايه سه مدل جدید از آیفون با قیمت های متنوع در پی تسخیر بازارهای بیشتر است.</span></p> <p><span style="font-size:14pt;">بنا بر گزارش شرکت تحقیقات بازار <a href="https://press.trendforce.com/press/20180814-3145.html">TrendForce</a> قیمت پایه آیفون های جدید بین ۶۹۹ تا ۹۹۹ دلار خواهد بود که حداقل برای بسیاری از کاربران ایرانی دور از دسترس به نظر می...